Thông tin về Mr.Ngọc Híp
Thông Tin Cá Nhân
Họ Và Tên :  Đỗ Duy Ngọc
Biệt Danh :  Ngọc Híp
Giới Tính :  Nam
Quốc Tịch :  Việt Nam
Dân Tộc :  Kinh
Tôn Giáo :  Không
Tình Trạng Hôn Nhân :  Chưa có gia đình
Ngày Tháng Măm Sinh :  13/06/1993
Phone :  0168.777.3333
Địa Chỉ :  TP.Yên Bái, Yên Bái
Trường Học :  Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên Ngành :  Công Nghệ Thông Tin
Facebook :  Đỗ Duy Ngọc
Email :  duyngoc.ict@gmail.com
WebSite :  http://phongcachteen.biz
   http://ngochip.net
Skin : Internet , Copyright © Mr.Ngọc Híp - Facebook: Đỗ Duy Ngọc - Email: ngochip136@gmail.com